trinhj.com

Blog cá nhân của Trịnh Nguyễn

bang-xep-hang-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-2017

Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017 (nguồn VCCI)