trinhj.com

Blog cá nhân của Trịnh Nguyễn

chi-so-pci-bac-ninh-2017-diem-cac-thanh-phan

Bảng chi tiết điểm số các thành phần cấu thành PCI 2017 của tỉnh Bắc Ninh