trinhj.com

Blog cá nhân của Trịnh Nguyễn

bieu-do-pci-2017-tinh-bac-ninh-cac-thanh-phan

Biểu đồ so sánh sự thay đổi trong các thành phần cấu thành lên PCI 2017 tỉnh Bắc Ninh so với năm 2016